סמויים ביציע


מטעם המשטרה נכחו מספר שוטרים סמויים ביציע של כפר סבא על מנת לגלות מי הם מדליקי האבוקה.
אותם סמויים אף תיחקרו לאחר הדלקת האבוקה מספר אוהדים של הקבוצה.
נציגים מהמשטרה פנו אל ראשי 'הלב הירוק' במטרה למנוע את הדלקת האבוקות בעתיד ואף הציעו לפנות יחד אל מפקד משטרת כפר סבא על מנת לקבל אישור חוקי להדלקת האבוקות.
בימים הקרובים ננסה לתאם פגישה בין נציג האוהדים לנציג המשטרה וננסה להפוך את הדלקת האבוקות לדבר חוקי [תחת פיקוח והדלקה מבוקרת שתמנע פגיעה].
הודעה על כך תפורסם במהלך השבוע.